Villkor

Om du vill kontakta EXPANSYS direkt eller göra en beställning per telefon vänligen ring +46 (8)52 50 08 26 mellan 09h00-17h00 Måndag till Fredag.

Försäljningsvillkor

Mellan
The Company EXPANSYS S.A.S
256 Rue de Thor, CS 90554
34960 Montpellier Cedex 2
Frankrike

SE502072732601

Och
Kunden

Nedan kallade "Kunden" eller "Konsumenten" och "EXPANSYS" eller "Företaget".

Anmärkning: EXPANSYS skiljer på benämningen "Kunden" och "Konsumenten". "Kunden" är en (1) privatperson som köper för sig egen räkning, (2) en privatperson som köper för ett företags räkning eller (3) ett företag. "Konsumenten" är en privatperson som köper för sin egen räkning.

Inledning

EXPANSYS är en återförsäljare på distans specialiserad inom högteknologiska produkter. EXPANSYS säljer sina varor på distans via internet (webbsida eller e-mail), telefon, fax eller brev. EXPANSYS äger inga butiker utöver de på internet. Alla produkter sålda av EXPANSYS finns tillgängliga på företagets webbsidor. EXPANSYS ger inte ut någon katalog i pappersform.


1.0 Syfte

Syftet med Köpeavtalet nedan är att ge en tydlig beskrivning av försäljningsvillkoren mellan EXPANSYS och dess Kunder. Enligt villkoren i detta köpeavtal är Kunden avsedd att vara en fysisk person eller juridisk person som har handlat på hemsidan www.expansys.se, vare sig denna är en privatperson eller inte. I händelse av att villkoren i detta avtal skiljer sig så att det drabbar Kunden anges detta uttryckligen.

1.1 Applikation

Beställningar gjorda på www.expansys.se styrs av försäljningsvillkoren som gällde vid tidpunkten då beställningen gjordes. Dessa försäljningsvillkor gäller från och med att beställningen är gjord på webbsidan, via e-mail, telefon, fax eller postat brev. Skulle försäljningsvillkoren ändras beroende på vilket sätt gjordes skulle en sådan ändring uttryckligen nämnas.

1.2 Territorialitet

EXPANSYS är ett franskt företag. Kunder som önskar beställa varor på webbsidan www.expansys.se vet att de köper varor av ett franskt företag och att de därför följer fransk lagstiftning.

1.3 Förmåga att ingå avtal

Eftersom ett inköp av en produkt från EXPANSYS webbsidor inte är en banal handling måste var Kund som handlar på EXPANSYS webbsidor intyga att han eller hon är kapabel att följa villkoren och att han eller hon är myndig och inte under några förordningar.

1.4 Kundens Godkännande

Genom att genomföra en beställning accepterar Kunden automatiskt Försäljningsvillkoren. Dessa villkor utesluter alla andra villkor förutom ett skriftligt avtal mellan bägge parter.
Vid beställning via e-mail, telefon, fax eller postat brev gäller dessa villkor på samma sätt. Dessa försäljningsvillkor finns tillgängliga att läsa på webbsidan och kan även skickas via e-mail, fax eller postat brev vid förfrågan.

1.5 Ändring av Försäljningsvillkor

De nuvarande Försäljningsvillkoren kan ändras. Kunden uppmanas därför att läsa dessa regelbundet. Varje version av Försäljningsvillkoren är daterad. Beställningar styrs därför av Försäljningsvillkoren som gällde vid tidpunkten då beställningen gjordes.

Det är viktigt att Kunden läser dem ofta. Varje version har ett särskilt datum. Beställningarna är därför styrda av Termerna och Villkoren som finns på webbsidan vid tidpunkten då beställningen görs.

1.6 Produktspecifikationer

EXPANSYS strävar efter att ge klar och tydlig information om varje produkt och dess tekniska egenskaper på respektive sida på webbsidan.
EXPANSYS inkluderar även, i slutet av varje produktinformation, länkar till artiklar som hänvisar till produkten i fråga eller direkt till tillverkarens webbsida.

Våra inköpare strävar efter att erbjuda en sanningsenlig bild av varje produkt på webbsidan. Men skulle en estetisk skillnad uppstå har det inga konsekvenser för produktens tekniska egenskaper. Kunden kan kontakta EXPANSYS Kundtjänst för att få dessa uppgifter bekräftade.

Om inget annat anges är alla produkter som säljs av EXPANSYS nya. Varorna uppfyller den Europeiska lagstiftningen och dess normer.
EXPANSYS försöker tillhandahålla en bruksanvisning på Svenska. Men det kan dock förekomma fall då denna bruksanvisning endast finns tillgänglig på Svenska på ett annat medium än papper (en CD till exempel) eller är nedladdningsbar från internet.

1.7 Rabatter och gåvor

Gåvor erbjuds i förhållande till vilken produkt som köps. Dessa gåvor anges på respektive produktsida. Kunden kan inte åberopa ersättning eller prisnedsättning för eventuellt nekade gåvor då EXPANSYS står för kostnader för dessa gåvor. Dessa gåvor har ingen garanti, kan inte returneras eller bytas ut.

1.8 Pris

1.8.1 Priserna är angivna i Svenska Kronor, inklusive moms och exklusive fraktavgift.

1.8.2 Eftersom leverantörspriserna ständigt ändras är webbsidans anvisade priser föremål för ändringar när som helst. De kan också variera beroende på lanseringspriser, kampanjer eller realisationer. Priser på produkter som inte finns tillgängliga i lager eller är förhandsbeställda är giltiga 7 dagar efter att beställningen gjorts. När produkten väl finns i lager kan priset ha ändrats sen förhandsbeställning gjordes. Kunden kommer då underrättas om ändringen och erbjudas möjligheten att annullera sin beställning.

1.8.3 Alla priser som anges är föremål för eventuella, uppenbara skrivfel.

1.8.4 På webbsidan www.expansys.se visas priserna i Svenska Kronor men kommer att debiteras i Euro.

1.8.5 På webbsidan www.expansys.no visar priserna i Norska Kronor men kommer att debiteras i Euro.

1.8.6 På webbsidan www.expansys.dk visas priserna i Danska Kronor men kommer att debiteras i Euro.

1.8.7 Fraktavgifter: Fraktavgifterna är fakturerade i funktion av paketets (förpackningar och eventuella gåvor inräknade) estimerade vikt (enligt fraktbolagets vikt- och volymuppgifter) och beroende på vilket leveranssätt Kunden valt. De omfattar även kostnader för försäkring av paketets värde.
Fraktavgifterna kan i vissa fall av marknadsföringskampanjer vara gratis.
Vid leveranser mot kontant betalning ingår tjänsten att betala vid mottagning av paketet och kan alltså därefter inte återbetalas.

1.8.8 EXPANSYS expedierar endast värdeförsäkrade varor. Försäkringskostnaden är inkluderad i fraktavgiften.

2.0 Mervärdesskatt (Moms)

2.1 Tillämpning

Momsen tillämpas vid försäljningar till invånare inom den Europeiska Unionen. Momsen läggs inte till om ett giltigt momsregistreringsnummer uppges. Momsen tillämpas inte vid försäljningar till Åland, Norge, Schweiz, Kanarieöarna, Franska utomeuropeiska departement och territorium.
Enligt gällande lokala lagstiftningarna är produkterna beskattade (lokal moms, hamnavgifter, tullavgifter etc.) när de anländer. Dessa eventuella skatter är på Kundens bekostnad förutom vid särskilt avtal mellan Kunden och EXPANSYS.
Viktig notering: Gällande beställningar levererade i Norge och på Åland informerar EXPANSYS Kunden att även om momsen inte tillämpades vid försäljningen, måste Kunden betala skatter och eventuella tullavgifter till fraktbolaget. EXPANSYS kan inte uppge dessa kostnader i förväg och inte heller räkna ut beloppet.
EXPANSYS uppmanar sina Kunder att kontakta de lokala myndigheterna för mer information om dessa kostnader och avgifter.

Fakturan/Kvittot som medföljer varorna intygar att momsen har betalats (förutom leveranser till Norge eller Åland).

Momsregistreringsnumret måste uppges när beställningen görs och godkännas av EXPANSYS. Kunden är medveten om, och accepterar att, en beställning utan ett uppgett momsregistreringsnummer eller godkännande av momsregistreringsnumret kommer att faktureras inklusive moms.

2.2 Tillämpad mervärdesskattesats

Tillämpad mervärdesskattesats beror på i vilket land som varorna levereras. Moms i Sverige är 25 %.

2.3 Tullavgifter

Inom den Europeiska Unionen tillämpas inga tullavgifter förutom eventuella ändringar i Europas lagstiftning. Tullavgifter kan tillämpas vid försäljning av varor från den Europeiska Unionen till ett land utanför EU. I detta senare fall är det Kunden som står för dessa tullavgifter och hantera eventuella administrativa formaliteter. Försäljarens ansvar avslutas när varorna levererats till adressen Kunden uppgett.

En PDF-fil medföljer det automatiskt förinställda e-mailet med information om expedieringen för att bekräfta om momsen dragits eller inte och till vilken procentsats.

3.0 Beställning

3.1 Utförande av Beställning

När Kunden är en privatperson kan Kunden göra en beställning hos EXPANSYS antingen direkt på webbsidan eller via e-mail, telefon, fax eller brev. När Kunden gör en beställning på webbsidan fyller Kunden själv i sina personuppgifter i beställningsformuläret. Kunden uppmanas att kontrollera dessa uppgifter noggrant då EXPANSYS inte ansvarar för felskickade e-mail eller paket på grund av felaktiga uppgifter.

Kunden är ansvarig för uppgedd information. Denna information visas på kvittot/fakturan. Inga ändringar av dessa uppgifter kommer att ändras av EXPANSYS efter expedition.

3.2 Orderbekräftelse

En orderbekräftelse skickas automatiskt till Kunden via e-mail förutsatt att den elektroniska adressen inte är felaktig.

3.3 Annullering

3.3.1 Varje Kund kan annullera sin beställning när som helst så länge den inte blivit fakturerad. Om beställningen har blivit fakturerad men Kunden verkligen inte önskar beställda varor återstår ett alternativ:
Om paketet levereras med ett fraktbolag som DHL eller annat måste Kunden acceptera paketet och skicka tillbaka det, oöppnat och på egen bekostnad, efter att ha kontaktat EXPANSYS och fått ett giltigt returnummer, med ett avdrag från återbetalningen på 2,5 gånger av den aktuella fraktavgiften vid beställningstillfället. Om Kunden har beställt via EXPANSYS webbsida kan Kunden annullera sin beställning per telefon eller e-mail. Om Kunden har använt ett annat sätt för att göra sin beställning måste Kunden kontakta Kundtjänst för att annullera beställningen.
Om inget annat nämns för varan/varorna i fråga förekommer Ingen straffavgift vid annullering av en beställning.

3.3.2 Annullering av en beställning betald med banköverföring.

För varje annullerad beställning förskottsbetald med banköverföring, helt eller till en viss del, där varorna finns i lager eller inte vid annulleringstillfället kommer beloppet betalas åter endast via banköverföring och detta inom 30 dagar.

3.4 Tillgänglighet av produkter

Vårt utbud av produkter och priser är giltiga så länge de syns på webbsidan och så långt lagret räcker. Kunden kan få mer information per telefon eller e-mail. När en produkt inte finns tillgänglig meddelas Kunden om detta på webbsidan. Således kan följande information visas på webbsidan och respektive produkt "X i lager – 3 dagar", "Vanligtvis 4 dagar", "Tillgänglig för förhandsbokning", "På beställning", "Slut i lager".
Om EXPANSYS inte kan erhålla en produkt från en leverantör kommer Kunden att underrättas via e-mail. Kunden kan då välja att annullera sin beställning eller byta mot en alternativ produkt som EXPANSYS föreslår. Ingen extra avgift eller kostnad tillkommer för en sådan annullering.

3.5 B-stock produkter/Andrahandsprodukter:

EXPANSYS andrahandsprodukter, B-stock produkter, är inte nya och är sålda enligt "först till kvarn"-regeln.
Denna produkt är såld i befintligt skick och tillbehör såsom kablar, drivers, installations-CD, små accessoarer eller bruksanvisning kan fattas.
Förpackningen kan vara i originalformat, i neutralt format eller i tillverkarens egna format. Produktvillkoren är ofta nämnda i bruksanvisningen, antingen på engelska eller svenska. Om produktvillkoren inte är nämnda eller om Kunden behöver vidare information, kontakta Kundtjänst +46 (0)xxxxxxxx eller skicka ett e-mail till info@expansys.se .

4.0 Betalning

Om Kunden väljer att betala med kreditkort kommer summan debiteras från kreditkortet när varan/varorna förpackas och faktureras. Vid en eventuell delleverans kommer endast summan för de dellevererade varorna debiteras. EXPANSYS förbehåller sig rätten att avslå en beställning.

4.1 Betalningssätt

Kunden kan använda följande betalningssätt hos EXPANSYS:

4.1.1 Kreditkort (Mastercard, Visa). Överstiger summan 10 000kr är banköverföring obligatorisk
4.1.2 American Express.
4.1.3 Banköverföring
4.1.4 UPS Kontant vid Leverans: när detta betalningssätt finns tillgängligt måste betalningen ske kontant direkt till fraktbolaget vid leverans, och gäller för beställningar under 7500kr.

Obs: Vissa områden kan inte levereras med UPS Kontant vid Leverans och det finns tillfällen då Kunden måste själv förflytta sig till ett utlämningsställe för att hämta sitt paket. För mer information om detta uppmanas Kunden att ta kontakt med UPS direkt på 020 788 799.

4.2 Betalningsproblem

EXPANSYS förbehåller sig rätten att neka en leverans eller godkänna en beställning om Kunden har en föregående beställning som inte är betald eller helt betald eller om Kunden är i tvist med EXPANSYS på grund av betalningsproblem.

4.3 Bedrägeribekämpning

All information som uppges av Kunden är föremål för en kontroll som syftar till att bekämpa betalningsbedrägerier (kreditkort, xxx eller andra betalningssätt). EXPANSYS mottar uppgifter gällande Kundens beställning. Om Kunden väljer att inte sända in de förfrågade uppgifterna kan det hindra godkännandet av Kundens beställning. Skulle en utebliven betalning uppstå på grund av ett kreditkortsbedrägeri, xxxx eller annat betalningsbedrägeri kommer all information gällande denna beställning att sparas på en fil. Alla misstänksamma eller avvikande uppgifter är också föremål för granskning.

Enligt den franska lagen "Informatique et Liberté" från 6 januari 1978 har Kunden rätt att skriftligen be att EXPANSYS raderar all personlig information gällande Kunden när denne har bevisat sin identitet.
EXPANSYS kan även be Kunden om ytterligare information som styrker Kundens identitet, såsom kopia på ID-handling eller adressbevis, för att fullfölja beställningen.

4.4 Äganderättsförbehåll

EXPANSYS är ägare till utskickade varor till och med att Kunden betalat dessa till fullo.
Men detta utesluter inte att Kunden är ansvarig för förlust eller förstörelse av produkten från och med leveranstillfället, även om Kunden inte betalat produkten vid leveranstillfället.

4.5 Företagskunder

För EXPANSYS företagskunder gäller olika betalningsvillkor som bestäms när företagskontot skapas:
– vid mottagandet av varor
– 15 dagar från fakturadatum
– 30 dagar från fakturadatum
Varje betalningsförsening resulterar i en bötesavgift på 2 % per månad i ränta.

5.0 Faktura/kvitto

Beställningsformuläret som fylls i online av Kunden kan inte betraktas som ett kvitto/faktura.
Oavsett vilket betalningssätt som använts vid köpet får Kunden kvittot/fakturan bifogat i e-mailet för expeditionsbekräftelse.
Kunden är ansvarig för uppgedd information. Denna information visas på kvittot/fakturan. Inga ändringar av dessa uppgifter kommer att ändras av EXPANSYS efter expedition.
En digital kopia av varje kvitto/faktura sparas EXPANSYS databas.

6.0 Tider och Deadlines

6.1 Behandlingstid

Beställningar gjorda via webbsidan behandlas på vardagar i ordningen beställningarna gjorts. Behandlingstiden kan variera beroende på vilket betalningssätt Kunden valt (till exempel för banköverföringar), lagerstatus för beställa varor och andra procedurer EXPANSYS utövar för att godkänna Kundens beställning. Detta kan alltså ta från några minuter till flera dagar.

6.2 Transporttider

Transporttiden beror på vilket leveranssätt Kunden har valt.
EXPANSYS informerar Kunden om att transporttiderna som angetts är de som fraktbolaget uppgett.

EXPANSYS vill uppmärksamma Kunden om att transporttiderna inte omfattar söndagar eller helgdagar och beror även på adressen Kunden uppgett och dess exakthet och Kundens förmåga att ta emot paketet på utsatt datum.
Dessa transporttider anges när Kunden gör sin beställning.

6.3 Leveranstider

Om EXPANSYS har varan/varorna i lager är leveranstiden lika med behandlingstid och transporttid. Om EXPANSYS inte har varan/varorna i lager måste tiden som det tar för varan/varorna att komma in i lager till behandlingstiden och transporttiden. Om detta skulle bli försenat kommer Kunden underrättas enligt uppgifterna Kunden uppgett. Kunden kommer även att kunna annullera och få en återbetalning (vid förskottsbetalning via banköverföring).

7.0 Expedition

För mer information om fraktkostnader klicka här

7.1 Förpackning

Varorna som ska expedieras förpackas enligt normer inom branschen. Procedurerna och metoderna som används utvecklas och optimeras för att passa produkten och ge Kunden full tillfredsställelse.

7.2 Bekräftelse

När en Kund gör en beställning på EXPANSYS webbsida och uppger en korrekt e-mailadress mottar Kunden ett automatiskt förinställt e-mail med information om expedieringen.

7.3 Spårning

Kunden kan spåra sitt paket på fraktbolagets webbsida tack vare ett spårningsnummer som skapas i slutet av varje arbetsdag. Spårningsnumret finns tillgängligt för Kunden på Kundens orderspårningssida.

Obs! Det går inte att spåra paket skickade med "Europe Standard Mail Service". Kunden behöver heller inte signera paket vid mottagning för "Europe Standard Mail Service", det lämnas direkt i brevlådan av brevbäraren.

Orderspårningssystemet beror helt på fraktbolaget och är under fraktbolagets ansvar. EXPANSYS är inte ansvariga för eventuella fel på fraktbolagens webbsidor och inte heller för fraktbolagens webbplatsfel som kan orsaka problem för Kunden att spåra sitt paket.

7.4 Logistik

EXPANSYS arbetar med flera olika fraktbolag.
Kunden kan välja vilket fraktbolag och vilket leveranssätt Kunden föredrar. Kunden ska ändå informeras om att alla fraktbolag inte levererar till alla orter.
Följaktligen kan inte alla fraktbolag leverera till samma platser vilket betyder att valet mellan fraktbolag inte alltid är detsamma för alla orter i Sverige. Alla fraktbolag accepterar inte heller "Kontantbetalning vid Leverans". Fraktbolaget kan även variera beroende på volym, vikt, antal och värde av varan/varorna levererade.

8.0 Leverans

8.1 Leveransort

Paketet leveras automatiskt till adressen som Kunden uppgett i beställningen. Om leveransadressen skulle vara en annan än fakturaadressen måste Kunden uppge dessa två adresser för att paketet ska levereras till rätt adress.

8.2 Kundfrånvaro vid Leveranstillfället

Beroende på omständigheterna och fraktbolagets bestämmelser kan Kunden finna en avi i brevlådan om att fraktbolaget försökt leverera men att Kunden var frånvarande. Om fraktbolaget har lämnat en avi måste Kunden kontakta fraktbolaget för att komma överens om ett nytt leveransdatum. Det kan även hända att Kunden inte hittar en avi och det är då Kundens ansvar att spåra sin beställning på fraktbolagets webbsida och få information om leveransen.

8.3 Försenad leverans

Ett paket kan bli försenat och inte levereras på utsatt datum av fraktbolaget. Om förseningen blir utdragen kan Kunden kontakta EXPANSYS för att öppna en utredning med fraktbolaget för att fastställa var paketet befinner sig, det kan hända att paketet är försvunnet/borttappat.

8.4 Försvunnet paket

Om en sådan situation skulle uppstå att paketet är försvunnet är EXPANSYS tvungen att respektera fraktbolagens tidsramar för anmälan av försvunnet paket och återbetalning av paketet. Följaktligen är även Kunden bunden till dessa tidsramar.

 • För att EXPANSYS officiellt ska fastställa ett paket försvunnet har Kunden tio (10) arbetsdagar på sig att anmäla ett paket försvunnet och anmäla det till fraktbolaget. En anmälan kan inte göras om Kunden inte kontaktar EXPANSYS inom 30 dagar från det att Kunden har mottagit det automatiska förinställda e-mailet med information om expediering från EXPANSYS. Efter denna period kan ingen anmälan godkännas.
 • Om paketet har anmälts försvunnet inom denna tidsram kommer EXPANSYS att göra en anmälan till fraktbolaget.
 • Det slutgiltiga svaret ges av fraktbolaget inom en till tre veckor. Det finns två svar möjliga: antingen är paketet återfunnet och har sänts till Kunden med standardprocedur eller så har paketet förklarats försvunnet av fraktbolaget och EXPANSYS meddelar kunden. I detta fall, och enligt kundens önskemål, kan EXPANSYS skicka ett paket med samma varor på nytt eller ge Kunden full återbetalning för beställningen.

8.5 Mottagning av paketet

När paketet levereras till Kunden kommer denne att ombedes skriva under fraktsedeln (förutom leveranser med Europe Standard Mail Service).
Alla paket skickas i en pappkartong och bubbelplast eller ett vadderat kuvert. Alla försändelser måste kontrolleras av Kunden när leveransen sker. Om paketet är delvis eller helt skadat måste detta nämnas på fraktsedeln.
Om inget nämns på fraktsedeln betraktas paketet att vara i gott skick och inga klagomål kan göras i efterhand eller kommer accepteras av EXPANSYS. Om Kunden önskar att själv göra en anmälan mot fraktbolaget måste denne göra detta skriftligen inom 3 arbetsdagar efter leveransdatum. Denna anmälan måste göras med rekommenderat brev.
Alla outlösta paket som skickats tillbaka till EXPANSYS kan expedieras på nytt på Kundens bekostnad.

8.6 Felleveranser

När Kunden mottagit paketet måste denna informera EXPANSYS per telefon eller e-mail om eventuella fel, avvikelser på vara, fel antal varor mot det som angetts på fakturan/kvittot. Alla reklamationer angående avvikelser måste anmälas innan klockan tio (10) följande dag efter leverans. Anmälningar som görs efter denna tidpunkt kommer inte att accepteras av EXPANSYS och EXPANSYS kan heller inte hållas ansvarig.

8.7 Strejk eller force majeure-händelser

Vid händelse av strejk eller annan force majeure-händelse kommer EXPANSYS att göra sitt bästa för att informera Kunden om leveransstatus.

8.8 Exportkontroll och lokala lagstiftningar

Kunden uppmanas kontrollera med lokala myndigheter angående villkoren för import av beställda varor. Det är Kundens ansvar att göra de rätta deklarationerna och betalningar för importerade varor.
Det är Kundens ansvar att kontrollera att de inhandlade varorna följer lokala lagstiftningar och normer.
EXPANSYS kan inte hållas ansvarig för att Kunden inte respekterar lokala lagstiftningar.

9.0 Returer

Returer inom 14 dagar efter köpet Returer efter 14 dagar efter köpet
(med tillverkargaranti)


Viktig information: Om Kunden väljer att skicka tillbaka varor för reparation till EXPANSYS eller direkt till tillverkaren eller till ett certifierat tekniskt center, inom garantiperioden eller inte, kommer det godkända tekniska center att ge en offert som, om Kunden inte godkänner, leder till obligatorisk betalning av administrativa kostnader.
EXPANSYS är inte inblandad i varken procedur eller avgifter för detta och det är Kunden som står för denna kostnad och ska betala direkt till tekniskt center. Denna avgift är genomsnittligen på 350kr.
Om kunden inte gör anspråk på produkten inom ett år tillfaller den EXPANSYS.

9.1 Procedurer och Villkor för Returer

9.1.1 Villkor
En produkt betyder en hel enhet med sina eventuella tillbehör som ingår i originalförpackningen. Detta betyder att om Kunden inte är nöjd med en del av enheten måste Kunden ändå skicka tillbaka allt som originalförpackningen innehöll. EXPANSYS förbehåller sig rätten att skicka tillbaka paket som inte innehåller alla originaldelar.

9.1.2 Procedur
Kunden måste meddela EXPANSYS om önskad retur. Kunden kan göra detta per telefon eller e-mail. Tidsfristen för Kunden att meddela EXPANSYS Kundtjänst beror på returens orsak: se mer under paragraf 9.2. Förfrågan om retur måste göras via EXPANSYS Kundtjänst som sedan ger Kunden ett godkänt returnummer för att förenkla proceduren. Så fort Kunden mottar detta returnummer måste Kunden returnera produkten till den indikerade adressen. Denna adress kan vara till en av EXPANSYS lagerlokaler men även direkt till ett certifierat tekniskt center.

EXPANSYS rekommenderar Kunden att skicka tillbaka produkten med ett säkert transportsätt med försäkring eller spårningsnummer till den indikerade adressen. Om returpaketet inte är försäkrat eller har ett spårningsnummer och försvinner på väg till EXPANSYS kan Kunden inte anmäla detta till fraktbolaget för en eventuell reklamation. Kunden förstår att ett paket som inte skickats av EXPANSYS kan inte tas under EXPANSYS ansvar. Det är endast avsändaren som kan anmäla ett försvunnet paket till fraktbolaget.

Förpackning

Kunden ska:
 • Välja en kartong som passar produktens storlek.
  Viktig notering: Om paketet är för stort förbehåller EXPANSYS sig rätten att endast kompensera Kunden på basen av en passande kartongstorlek.
 • Slå in produkten i ett stötskyddande material (till exempel bubbelplast). Det måste vara tillräckligt med skydd runt om produkten så att den inte slår emot innersidorna av kartongen.
  Om Kunden önskar returnera en produkt med visst material som inte köpts hos EXPANSYS (till exempel en skrivare med bläckpatroner inhandlade någon annanstans) måste Kunden kontakta EXPANSYS Kundtjänst och uppge dessa produkter innan Kunden returnerar dessa.
  Viktig notering: Kunden ska inte anteckna eller skriva någonting på originalförpackningar.
 • Tydligt skriva returnumret på den yttre, skyddande kartongen (inte originalförpackningen) vid sidan om den indikerade adressen given av returavdelningen i versaler, stora bokstäver. Om Kunden har flera returnummer måste Kunden skriva varje returnummer på den yttre, skyddande kartongen.
 • Om Kunden måste skicka flera returer i olika kartonger måste Kunden skriva varje returnummer på kartongerna som motsvarar innehållet.
 • Skriva den indikerade leveransadressen.
 • Kundens adressuppgifter måste även finnas på kartongen.

Det är viktigt att uppge returnummer på kartongen för att förenkla behandlingen av paketet hos returavdelningen.
Obs:! När EXPANSYS tar emot produkten kontrolleras dess överensstämmelse och orsaken till returen. Om returen är gjort med ett ogiltigt motiv kan den avslås. Kunden meddelas om detta via e-mail och behandlingen av Kundens retur beror på det nya motivet.
EXPANSYS Returavdelning är inte utsedda experter. Det kan hända att en produkt har fel eller problem av sådan natur att de måste skickas vidare till tillverkarens tekniska avdelning. I detta fall är det tillverkarens procedurer som gäller.

9.2 Retur under tillverkargaranti

9.2.1 Vänligen läs först stycket om Procedurer och Villkor för Returer.

9.2.2 Om en produkt uppvisar fel 30 dagar efter att Kunden mottagit den har Kunden möjligheten att skicka den till EXPANSYS som i sin tur skickar den vidare till ett tekniskt center.

Dock är det viktigt att Kunden förstår att denna procedur resulterar i en kraftig försening av behandlingen av produktens fel.
Om Kunden skickar tillbaka produkten till EXPANSYS måste Kunden tänka på:
- Leveranstid av produkten från Kunden till EXPANSYS
- Behandlingstid av returen
- Leveranstiden för returen från EXPANSYS till tekniskt center
- Behandlingstid av produkten hos tekniskt center
- Leveranstid av produkten från tekniskt center tillbaka till EXPANSYS
- Leveranstid av produkten från EXPANSYS till Kunden

Det är därför vi rekommenderar, i de flesta fall, att skicka tillbaka produkten direkt till tillverkaren. Detta kan minska behandlingstiden med 15 dagar. EXPANSYS har sammanställt en tabell där Kunden kan själv söka och kontakta tillverkaren direkt.

Tillverkare Telefon Web Epost
3Com 3Com Support
Acer 020 252500 Acer Sverige
Anycom +49 2161 5763 190 Anycom Support support-eu@anycom.com
Apple Apple Sverige
Archos 08 579 290 80 Archos Support
Asus 08 58898900 Asus Support
Belkin 0200 890134 Belking Support eurosupport@belkin.com
BenQ 08 51992048 BenQ Support
Bluetake Bluetake Support
Brodit Brodit Sverige info@brodit.se
Buffalo Buffalo Support
Canon 08 7448620 Canon Sverige
Creative +353 1 4380030 Creative Support
Dell 08 58536597 Dell Sverige
D-Link 08 56461900 D-Link Support
E-Ten E-Ten Support
Ezurio Ezurio Support
Fortuna Fortuna Support
Freecom 08-296600 Freecom Support
Fujitsu-Siemens Fujitsu-Siemens Sverige
Garmin Garmin Support
HP 0771 204765 HP Support
IBM IBM Support
i-mate i-mate Service-center
Jabra 020 792522'0 Jabra Support support.no@jabra.com
Krusell Krusell Support
LG 0771 414379 LG Support
Linksys 08 51992251 Linksys Support support.se@linksys.com
Mio Technology Mio Support
NEC 08 635 92 00 NEC Support scandinavian.support@nec.se
Netgear 0770930033 Netgear Support
Nikon 08-594 109 00 Nikon Sverige
Nokia 0776 622 222 Nokia Sverige
Option Option Support
Palm Palm Support
Parrot Om du önskar returnera en vara eller spåra din beställning, vänligen kontakta EXPANSYS på 08 52 50 06 26.
Pentax Pentax Support
Pharos +1888-742-7678 Pharos Support
Pretec Pretec Support tech.support@pretec.com
Psion Teklogix 08 4528880 Psion Support
Qtek Qtek
Samsung 0771 400 200 Samsung Sverige
Siemens 08 7509911 Siemens
Socket Socket Communications
Sony Ericsson 013 244500 Sony Ericsson
Symbol Symbol
Think Outside Think Outside Support
Toshiba Toshiba
Om tillverkaren du söker inte finns med på listan kan du be om denna information genom att kontakta vår Kundtjänst via e-mail info@expansys.se eller per telefon +46 852500826

Obs! EXPANSYS ger ut telefonnummer, e-mailadresser och webbsidor för att förenkla processen för sina Kunder. Däremot kan inte EXPANSYS hållas ansvarig för eventuella kostnader i och med dess användning.

9.2.3 Returkostnader

Vid returer under garanti är fraktavgifterna på Kundens bekostnad.

För att förenkla returproceduren har EXPANSYS organiserat en upphämtningsservice för att Kunden ska slippa uppsöka ett postkontor. Välj den service som passar bäst, lägg i Kundvagnen, betala och EXPANSYS skickar ett transportbud för upphämtning.

9.3 Returer under EXPANSYS-garanti

9.3.1 Vänligen läs först stycket om Procedurer och Villkor för Returer.

9.3.2 Om Kunden väljer att skicka tillbaka produkten till EXPANSYS kommer Kundtjänst att ge Kunden ett returnummer. Kunden måste skicka tillbaka sin produkt, helst i originalkartongen även om den är öppnad. Alla tillbehör måste inkluderas i paketet (bruksanvisning, kablar, fjärrkontroll, garantikort etc.).

Kunden måste systematiskt uppge sin orderreferens, namn och fullständig adress för att returförfrågan ska behandlas så snabbt som möjligt.

9.3.3 Returkostnader

Vid returer under garanti är fraktavgifterna på Kundens bekostnad.

För att förenkla returproceduren har EXPANSYS organiserat en upphämtningsservice för att Kunden ska slippa uppsöka ett postkontor. Välj den service som passar bäst, lägg i Kundvagnen, betala och EXPANSYS skickar ett transportbud för upphämtning.

9.4 Annulleringar och Returer

9.4.1 Vänligen läs först stycket om Procedurer och Villkor för Returer.

9.4.2 Procedur

Enligt bestämmelserna i artikel 9, och i enlighet med Europaparlamentets direktiv 2011/83/EG, har Konsumenten 14 kalenderdagar från dess att Konsumenten mottagit produkten/erna att returnera dem om dessa inte passar hans/hennes behov.

För att kunna utöva ångerrätten måste Konsumenten informera EXPANSYS om sitt beslut att frånträda avtalet genom antingen ett meddelande per fax till +33(0)897 503 378 eller via email till info@expansys.se. Konsumenten kan använda en standardblankett för utövande av ångerrätten som finns här.

Produkterna måste vara i perfekt skick och, om detta är möjligt, i sin originalförpackning oavsett konditionen av den senare för att kunna försäljas på nytt. Kunden kan välja att byta produkten mot en annan eller bli återbetald utan extra kostnader förutom fraktavgiften för att returnera produkten till EXPANSYS. Kunden har 14 dagar på sig för att signalera detta till EXPANSYS så att denne kan öppna en retur och ge Kunden ett returnummer.

Obs! Konsumenten ska skicka tillbaka, utan dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då konsumenten lämnar sitt meddelande om beslut att frånträda avtalet (artikel 14, paragraf 1 av Europaparlamentets direktiv 2011/83/EG).

I tillämpliga fall görs återbetalningen med samma betalningsmedel som konsumenten använt vid den inledande transaktionen (artikel 13, paragraf 1 av Europaparlamentets direktiv 2011/83/EG). EXPANSYS kan dock hålla inne med återbetalningen tills de har fått tillbaka varorna (artikel 13, paragraf 3 av Europaparlamentets direktiv 2011/83/EG).

OBSERVERA: Ångerrätten gäller ej om produkten returneras oförsäljningsbar.

 • Produkten måste returneras i perfekt skick, i sin originalförpackning om möjligt.
 • Produktens alla originaltillbehör måste returneras (bruksanvisning, kablar, fjärrkontroller, garantikort, CD-skivor etc.). Om produkten inte uppfyller dessa villkor kommer den att returneras till konsumenten, på hans/hennes bekostnad.

Om produkten inte uppfyller dessa villkor kommer produkterna returneras på Konsumentens bekostnad.

EXPANSYS kan tillämpa en straffavgift g för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varorna än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Konsumenten måste systematiskt uppge sin orderreferens och namn och komplett adress och han/hon vill att förfrågan ska behandlas effektivt.

9.4.3 Särskilda villkor för utövandet av ångerrätten

Ingen retur accepteras för:

 • Kopieringsbara produkter (Multimedia, CD, DVD, mjukvara, spel, bärbara datorer och stationära datorer) om returförfrågan görs efter 14 dagar och/eller om originalförpackningen är bruten, öppnad, trasig, sönderriven eller på annat sätt förstörd och/eller produkten är använd.
 • Produkter som kan "registrera" (spelkonsoler, minneskort, MP3-spelare, mobiltelefoner, hårddiskar, USB-minnen etc.) om returförfrågan görs efter 14 dagar och/eller om originalförpackningen är bruten, öppnad, trasig, sönderriven eller på annat sätt förstörd och/eller produkten är använd.
 • Böcker: om returförfrågan görs efter 14 dagar och om boken är förstörd, tummad, sönderriven etc.
 • Produkter som kan laddas ner från internet.
 • Tjänsteavtal efter det att tjänsten fullständigt utförts, såvida tjänsten har börjat utföras med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand och konsumenten medgett att ångerrätten går förlorad efter det att näringsidkaren fullgjort hela avtalet.
 • Tillhandahållande av varor som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som har getts en tydlig personlig prägel.
 • Tillhandahållande av varor som, till sin natur, efter leverans blandas med andra föremål på så sätt att de inte kan skiljas från varandra.
 • Tillhandahållande av plomberade ljud- eller plomberade bildinspelningar eller datorprogram vars plombering brutits av konsumenten.
 • Tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium om tillhandahållandet inletts med konsumentens uttryckliga samtycke på förhand och konsumenten medgett att ångerrätten därigenom går förlorad.

9.4.4 Behandling av Returer vid Ångerrätt

Efter mottagandet och godkännande av paketet av EXPANSYS returavdelning, beroende på produkten och dess valör, lagerstatus och Kundens önskan kan EXPANSYS erbjuda att skicka tillbaka en bytesvara av samma valör.

I motsatts kommer EXPANSYS utfärda en återbetalning med samma betalningssätt som konsumenten använt för den inledande transaktionen, om inte konsumenten uttryckligen kommit överens om annat, och under förutsättning att konsumenten inte drabbas av några avgifter till följd av en sådan återbetalning. Det kommer att motsvara den totala summan av beställningen (produkt (er) + fraktavgifter om ordern består av ett enda objekt eller om alla objekt som ingår i ordern returneras).

EXPANSYS kommer att göra ett prisavdrag för använda produkter (videoband, bläckpatroner, batterier, papper som kom med en skrivare, videoprojektor-lampa etc.), skadade produkter (skadade objektivlock, skrift på manual etc.) eller saknade produkter (UK/EU-adaptrar, stylus, minneskort etc) och detta på egen bedömning.

9.4.5 Fraktavgifter av Returer vid Ångerrätt

Vid returer vid öppet köp är fraktavgifterna på Kundens bekostnad.

EXPANSYS erbjuder konsumenten en upphämtningservice till förmånliga priser: det kostar lika mycket som en expressleverans (se tabellen här).

9.5 Returer vid « Dead on Arrival »

9.5.1 Vänligen läs först stycket om Procedurer och Villkor för Returer

9.5.2 Procedur vid « Dead On Arrival »

Från och med att Kunden mottagit paketet och produkten/produkterna måste Kunden meddela EXPANSYS om en « Dead On Arrival », d.v.s. en produkt som inte fungerar vid uppackandet, innan klockan tio (10) nästa arbetsdag. När Kunden gör en returförfrågan måste Kunden beskriva noggrant produktens fel. Vissa tillverkare hanterar « Dead On Arrival » direkt med konsumenten. I detta fall kommer EXPANSYS att ge all information nödvändig för att Kundens ska kunna kontakta tillverkaren och åtgärda problemet så snabbt som möjligt. Kunden måste då göra sin returförfrågan hos tillverkaren som, efter konstaterande av felet, byter produkten mot en ny. För andra tillverkare som inte har denna procedur kommer EXPANSYS att ge Kunden ett returnummer. Produkten måste sen returneras till EXPANSYS i sin originalförpackning även om denna är öppnad, tillsammans med alla originaltillbehör.

Kunden måste systematiskt uppge sin orderreferens, namn och fullständig adress för att returförfrågan ska behandlas så snabbt som möjligt.

Obs! Endast de produkter som accepterat som « Dead On Arrival » av tillverkaren kommer accepteras. I annat fall kommer produkten skickas tillbaka till Kunden på Kundens bekostnad eller returen ändras till ett korrekt returskäl.

9.5.3 Diskvalificeringar

 1. Produkter som vår returavdelning eller en expert från ett tekniskt center uppger vara en obevisad « Dead On Arrival ».
 2. Ett fel som uppstått pga. en felaktig användning av produkten.
 3. Produkter som öppnats eller som monterats isär.
 4. Skador, brister eller fel pga. yttre faktorer.
 5. Inställningar tillgängliga för konsumenten utan isärmontering av produkten som bild-, ljud- och kontrastinställningar.
 6. Reparationer och skador som uppstått på produkten vid reparation av annan person än en av tillverkaren godkänd reparatör.
 7. Skador uppkomna rost, oxidation, dålig anslutning eller problem med elförsörjning.
 8. Skador uppkomna pga. ett problem med strömförsörjning, vilket betyder ett problem med strömförsörjning, inte produktens kontakt och interna system men anslutning till ett trasigt vägguttag till exempel.

9.5.4 Behandling av returer « Dead On Arrival »

För tillverkare som tar hand om « Dead On Arrival »-produkter måste Kunden göra sin returförfrågan direkt till tillverkaren som, beroende på omständigheterna och efter att ha lokaliserat felet, kommer att erbjuda Kunden en reparation eller ett byte av produkten. Vid andra tillverkare som inte erbjuder denna procedur kommer EXPANSYS, efter att ha mottagit och godkänt produkten och beroende på vilken typ av produkt, lagerstatus och Kundens önskan erbjuda Kunden att byta ut den felaktiga mot en ny produkt av samma värde.

I annat fall kommer EXPANSYS att utfärda ett tillgodokvitto. Ett tillgodokvitto med samma värde som beställningen (produkt/er + fraktavgifter om beställningen endast innehöll en « Dead On Arrival »-produkt).

Om Kunden väljer återbetalning, och uppfyller ovan nämnda villkor, kommer en återbetalning att utföras på den totala summan som nämns på kvittot/fakturan (produkt/er + fraktavgift om beställning endast innehöll en « Dead On Arrival »-produkt) inom 30 dagar efter att EXPANSYS mottagit produkten.

9.5.5 Returkostnader

När paketet är mottaget och godkänt av EXPANSYS returavdelning och om denne är informerad om kostnaden kommer ett tillgodokvitto att automatiskt utföras. Om EXPANSYS inte är informerad om kostnaden kommer Kunden ombedes bevisa dessa kostnader så att ett tillgodokvitto kan utfärdas.

I vissa fall kan EXPANSYS erbjuda sig att hämta upp paketet hos Kunden via sitt transportbolag.

Obs! Summan för återbetalningen av dessa utgifter är maximalt 200kr.

9.6 Returer vid referensfel

9.6.1 Vänligen läs först stycket om Procedurer och Villkor för Returer.

9.6.2 Procedur för returer vid referensfel

Kunden måste kontakta EXPANSYS omedelbart om produkten Kunden mottagit inte är den beställa produkten eller vid kompabilitetsproblem, referensproblem, fel storlek, fel färg, fel egenskaper, helt felaktig produkt etc., så att EXPANSYS kan ge Kunden ett returnummer. Produkten måste sen skickas tillbaka i perfekt skick i sin originalförpackning, även öppnad, med alla tillbehör som ingick (tillbehör, kablar, bruksanvisning, CD etc.).
Kunden måste systematiskt uppge sin orderreferens, namn och fullständig adress för att returförfrågan ska behandlas så snabbt som möjligt.

9.6.3 Behandling av retur vid referensfel

När paketet är mottaget och godkänt av EXPANSYS returavdelning och beroende på produkten, lagerstatus och Kundens önskan kan EXPANSYS erbjuda att skicka den verkliga produkten på nytt eller en med likvärdiga egenskaper efter godkännande. I annat fall utfärdas ett tillgodokvitto på det totala värdet av beställningen (produkt/er + fraktavgifter om beställningen gällde endast en produkt).

EXPANSYS förbehåller sig rätten att dra av summan för använda produkter (videokassetter, bläckpatroner, batterier, papper som kom med skrivare, videoprojektlampor, osv.) skadade produkter (trasigt objektivlock, skrift på bruksanvisning, osv.) eller produkter som fattas (adaptrar, stylos, minneskort, osv.). Om Kunden väljer återbetalning och kraven för återbetalning uppfylls sker en återbetalning av tillgodokvittot inom 30 dagar efter det att EXPANSYS mottagit produkter/produkterna.

9.6.4 Returkostnader

När paketet är mottaget och godkänt av EXPANSYS returavdelning och om denne är informerad om kostnaden kommer ett tillgodokvitto att automatiskt utföras. Om EXPANSYS inte är informerad om kostnaden kommer Kunden ombedes bevisa dessa kostnader så att ett tillgodokvitto kan utfärdas.

Obs! Summan för återbetalningen av dessa utgifter är maximalt 200kr.

I vissa fall kan EXPANSYS erbjuda sig att hämta upp paketet hos Kunden via sitt transportbolag.

Om Kunden önskar kan tillgodokvittot annulleras och få en återbetalning av summan istället.

10.0 Sekretess

10.1 EXPANSYS samlar direkt in informationen som uppges vid beställningstillfället och ger inte ut denna information till en tredje part.

10.2 Utöver information om beställningar sänder inte EXPANSYS e-mail, nyhetsbrev, speciella erbjudanden eller annan spam-liknande information till sina Kunder.

10.3 EXPANSYS strävar efter att erbjuda den bästa servicen till det bästa priset och för att göra detta kan ovanstående villkor ändras utan förvarning.

10.4 All information är lagligt insamlad enligt lagen Data Protection Act från 6 januari 1978.

10.5 Om Kunden önskar få information från EXPANSYS per brev eller e-mail ombedes Kunden att vänligen skicka sin adress eller e-mailadress till info@expansys.se

10.6 Enligt lagen Data Protection Act från 6 januari 1978 har Kunden att få tillgång till och korrigera sina personuppgifter. EXPANSYS kräver en identitetshandling för att utföra detta och informationen lämnas ut inom 30 dagar.

10.7 För all övrig information vänligen kontakta info@expansys.se

11.0 Säkerhet

11.1 Utcheckningssidan/Kassan är skyddad av ett 1024bits certifikat.

11.2 För all information om EXPANSYS säkerhet vänligen e-maila info@expansys.se

11.3 EXPANSYS vidtar alla rimliga säkerhetsåtgärder för att garantera säkerheten för alla Kundens beställnings- och betalningsuppgifter men, uteslutet vårdslöshet från EXPANSYS sida, kan EXPANSYS inte hållas ansvarig för eventuella förluster av dessa uppgifter till följd av en obehörig åtkomst till informationen Kunden uppgett.

12.0 Ansvar

EXPANSYS befrias från leveransskyldighet vid Force Majeure.

EXPANSYS rekommenderar sina Kunder att kontrollera, innan returnering av en produkt, att inget personligt innehåll finns kvar på enheten såsom foto, videor, musik, e-mail, meddelanden, etc. EXPANSYS kan inte hållas ansvarig för förlusten av sådant innehåll. EXPANSYS nekar allt ansvar för missbruk eller felaktig användning av produkter som Kunden beställt.

Produkter sålda av EXPANSYS har vanligtvis en avtalsenlig garanti från tillverkaren med villkoren som nämns på medföljande garantikort eller i tillverkarens försäljningsvillkor.

Om Kunden är ett företag eller om varorna är använda till en del eller till fullo i företagssyfte kan inte EXPANSYS hållas ansvarig för konsekvenser som denna användning kan resultera i, direkt eller indirekt, oavsett orsak. EXPANSYS kan endast hållas ansvarig för värdet av den sålda produkten.

Ingen återbetalning eller retur kan utfärdas vid problem med kompabilitet som denna användning kan resultera i.

Webbsidor i direkt eller indirekt anknytning till EXPANSYS webbsidor kontrolleras inte av EXPANSYS och information som publiceras på dessa sidor är inte under EXPANSYS ansvar. Länkar till dessa webbplatser tillhandahålls endast som en service av EXPANSYS och garanterar inte dess innehåll.

13.0 Satellitterminaler

Ansvarsbegränsning för användning av satellittelefoner/enheter: Satelittelefoner, satellitbaserade telekommunikationsenheter och satellitterminaler (nedan nämda som ”Satellitenhet”) behöver en direkt siktlinje till relevant satellit för att funktionera. Därför kan funktionaliteten försämras inuti en bil eller en byggnad. Användning av Satellitenheter och satellittjänster kan också förhindras på utomhusplatser med träd, kullar, berg, byggnader eller andra liknande strukturer eller geografiska särdrag i närheten.     

Satellitenheter är inte anslutna till ett lands markbundna- mobila- eller telekommunikationsnät och kan därför, förutom i extremt begränsade omständigheter som inte kan garanteras, inte kontakta kortnummer för räddningstjänster som 911, 112, 999 (ambulans, brandkår, polis , fjällräddning, kustbevakning osv). Du måste fastställa alternativa kommunikationsåtgärder för att säkerhetsställa en kontakt för nödsamtal.

Som användare av en Satellitenhet måste du följa alla gällande regler och lagar som gäller i de länder där du använder enheten inklusive förvärva om så är förekommande, en nödvändig licens eller ett tillstånd för användning av en Satellitenhet.

Expansys kan inte hållas ansvarig för att erhålla en licens, ett tillstånd eller ett godkännande för användning av en Satellitenhet som kan krävas av en statlig eller juridisk myndighet.

Expansys tar inget ansvar för eventuella driftsrestriktioner, formaliteter eller tullavgifter, licenser eller tillstånd för enheter köpta från Expansys (inklusive, men inte begränsat till, böter och förluster i samband med beslag av enheten); samt konsekvenserna av att använda eller inneha en Satellitenhet i de länder eller områden där det är förbjudet.

Expansys rekommenderar att du kontaktar ambassaden, konsulatet eller handelskammaren i destionationslandet eller territoriet före inresan för information om användning av en Satellitenheter i gällande område.

Användning av SIM-kortet som levereras med enheten är på egen risk och ansvar och omfattas strikt av villkoren från den aktuella SIM-kortsoperatören. Expansys tar inget ansvar för den ovannämda användning.

Version från den 27/10/2015